प्रमुख गीत


 • बिसरही गीत -विद्यापति
 • भगता गीत -विद्यापति
 • बिरह गीत -विद्यापति
 • भजन -विद्यापति
 • भगबान गीत -विद्यापति
 • भगबती गीत -विद्यापति
 • भूइयां के गीत -विद्यापति
 • विबाहक गीत -विद्यापति
 • सामरि हे झामरि तोर दहे -विद्यापति
 • सरसिज बिनु सर सर -विद्यापति
 • मानिनि आब उचित नहि मान -विद्यापति 

No comments: